DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Utworzono 18.01.2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej WWW.biblioteka.orneta.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biblioteka.orneta.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie

Ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

Tel. 55 242 13 55

e-mail: mgbporneta@wbp.olsztyn.pl

Data publikacji strony: 15.04.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.05.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępna cyfrowo

– część odnośników może nie być wyróżniona

Wyłączenia:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona WWW.biblioteka.orneta.eu spełnia wymagania w 99,95 %

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

– przełącznik zmiany rozmiaru czcionki

– przełącznik zmiany kontrastu

– skalę szarości

– negatyw

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Pokaż nam swoje uwagi i oczekiwania

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez pocztę e-mail na adres mgbporneta@wbp.olsztyn.pl, telefoniczny na numer 55 2421355 lub skontaktować się osobiście, zgłaszając w bibliotece w godzinach funkcjonowania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  

Wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie mieści się przy ulicy Mickiewicza 1 w budynku trzykondygnacyjnym. W pobliżu wejścia do budynku nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe schody bez poręczy. Schody nie są też zabezpieczone barierkami ani ni posiadają podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się na korytarz, a następnie na klatkę schodową. Biblioteka usytuowana jest na parterze.  Po lewej stronie znajduje się Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią, zaś po prawej stronie Oddział dla Dzieci wraz z Czytelnią i Salą Komputerową, gdzie można skorzystać z Internetu.

Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełno sprawnościami.

Progi oznakowane są ostrzegawczą taśmą nawierzchniową.

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.